2018-01 (8)
...salonik w Domu Talmudycznym w Tykocinie...  :-)
...odbudowa zamku w Tykocinie...trwa.. :-)
...styczeń 2018... :)
..salonik w Domu Talmudycznym w Tykocinie...
...w chatce...
...wnętrze chatki...
...wejście do mieszkanka skazańców... :-)
...milusia...