2018-03 (4)
...dawne podlaskie ule... :-)
...w tykocińskiej synagodze... :-)
...dawne podlaskie ule... :-)
..marcowy las w 2018 roku... :-)